Poriadok bohoslužieb po 2. nedeli v cezročnom období.

19.1.2020

1