Zber nebezpečného odpadu.

19.1.2020

Oznamujeme občanom obce, že dňa 23.1.2020 /t.j.vo štvrtok/ v čase od 7.45 hod. bude pri obecnom úrade pristavené vozidlo určené na zber a vývoz nebezpečného odpadu.

 

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete odovzdať:

-          odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,

-          žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení,

-          rôzne handry znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

 

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov.

 

Uvedené vozidlo sa zdrží pri obecnom úrade iba 20 minút.

1