Poriadok bohoslužieb po 5. nedeli v cezročnom období.

9.2.2020

1