Zápis do 1. ročníka ZŠ Sokoľany.

8.4.2020

Zápis do Základnej školy, Sokoľany pre školský rok 2020/2021 sa z dôvodu celoslovenskej karantény prekladá na termín od 15. apríla až 30. apríla 2020. 

Zápis bude prebiehať nasledovne: Každý rodič budúceho školopovinného dieťaťa dostane žiadosť o zápis do ZŠ, v  ktorom vyplní základné údaje a tie potom vhodí do schránky na bráne školy. Žiadosti budú roznášané na adresy, alebo si ich budete môcť vyzdvihnúť na obecnom úrade. Ďalšie pokyny budú ešte oznámené.

Rodič, ktorý neprihlási svoje dieťa, narodené do 31. 8. 2014 v  termíne, môže byť pokutovaný až do výšky 333€.

Tešíme sa na Vás. Vedenie školy

1