Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch

8.4.2020

Najnovšie usmernenia zo strany hlavného hygienika SR k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch, ktoré sa týka iba výnimočných, neodkladných prípadov, pri ktorých je možné požiadať o individuálnu spoveď. 

Prečítajte si podmienky, ktoré je nutné splniť pri žiadosti o individuálnu spoveď či ďalšie dôležité pokyny: Usmernenie HH SR k vysluhovaniu sviatosti zmierenia.pdf

1