Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.05. 2020

18.5.2020

Pozvánka s programom na stiahnutie tu: OcZ_-_POZVÁNKA_20.5.2020.pdf

1