Pozvánka na remeselný tábor.

23.6.2020

Remeselníček – denný vidiecky remeselný tábor
5 dňový vidiecky remeselný tábor je zameraný na tradičné ľudové remeslá. Táborové tvorivé
dielne sú určené pre deti vo veku 7 do 13 rokov a umožňujú deťom rozvíjať remeselné
zručnosti zážitkovou formou a aktívne tráviť voľný čas počas prázdnin.
Tábor sa bude konať v Herľanoch v termíne 20. – 24. 7. 2020. Organizátor zabezpečí pre deti
dopravu do tábora a späť a takisto stravu formou desiaty a obeda. Poplatok za jedno dieťa
je v sume 50€. Pre bližšie informácie kontaktujte Kultúrne centrum Abova v Bidovciach –
0917 525 677, 0915 525 665, kultura.abova@vucke.sk
1