Poriadok bohoslužieb po 12. nedeli v cezročnom období.

23.6.2020

1