Poriadok bohoslužieb po 16. nedeli v cezročnom období.

21.7.2020

1