Poriadok bohoslužieb po 17. nedeli v cezročnom období.

28.7.2020

1