Poriadok bohoslužieb po 18. nedeli v cezročnom období.

3.8.2020

1