Oznam o umiestnení kontajnera.

3.8.2020

 

Obecný úrad oznamuje občanom, 

že veľkoobjemový kontajner pre potreby občanov obce je umiestnený na 

na verejnom priestranstve pri rodinnom dome so súpisným číslom 158.

 
1