Upozornenie !!!

6.9.2020

Vážení spoluobčania,

obraciame sa na Vás so žiadosťou a prosbou, pokiaľ máte niekto informácie súvisiace s poškodením betonového oplotenia rodinného domu pána Ing. Juraja Rošku, ohláste to bezodkladne na Polícii SR na tel. čísle 158 alebo Miestnu občiansku poriadkovú službu ( MOPS) na tel. 0910 417 667.

Naďalej prosíme občanov, aby ste boli ku svojmu okoliu pozorní. V prípade, že ste svedkom vandalizmu alebo iných priestupkov alebo i  trestných činov, bezodkladne sa obráťte na Políciu SR na tel. 158.

Ďakujeme.    

1