Poriadok bohoslužieb po 23. nedeli v cezročnom období.

7.9.2020

1