Poriadok bohoslužieb po 33. nedeli v cezročnom období.

15.11.2020

1