Poriadok bohoslužieb po 5. nedeli v cezročnom období.

7.2.2021

1