Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.02. 2021

15.2.2021

Pozvánka s programom na stiahnutie tu: OcZ - POZVÁNKA 19.2. 2021 .pdf

1