Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.06. 2021

22.6.2021

Pozvánka s programom na stiahnutie tu: OcZ - POZVÁNKA 28.6.2021.pdf

1