Poriadok bohoslužieb po 23. nedeli v cezročnom období.

5.9.2021

1