Zmena cestovných poriadkov v súvislosti s návštevou Sv. Otca Pápeža Františka.

7.9.2021

Zmena CP dňa 14, 9. 2021.pdf

1