Zber nebezpečných odpadov

4.11.2021

OÚ oznamujeme občanom, že v pondelok  dňa 15.11.2021 v čase od 7:45 hod. do 8:15 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené o 7:45 pri obecnom úrade.

 

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete odovzdať:

-         odpadové oleje, farby, laky, riedidlá v pôvodnom balení a obaly z nich,

-         žiarivky, výbojky, rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

 

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov.

1