Odporúčania pri zvýšenom ohrození vzniku požiarov a odporúčania pri extrémnych teplotách na území SR:

29.6.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdf

Odporúčania pri horúčavách.pdf

1