Poriadok bohoslužieb po 22. Nedeli v CO období.

3.9.2022

1