Zber nebezpečného odpadu

19.10.2022

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok  dňa 27.10.2022 od 07:45 do 8:15 sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené o 07:45 pri obecnom úrade.

 

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete odovzdať:

-          odpadové oleje, farby, laky, riedidlá v pôvodnom balení a obaly z nich,

-          rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

 

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad.

1