Výsledky volieb do orgánov KSK 2022

4.11.2022

Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov KSK 2022.docx

1