Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12. 2022

8.12.2022

Pozvánka s programom k nahliadnutiu :  OcZ - POZVÁNKA 12.12. 2022.pdf

1