Oznam o povinnosti separovať biologicky rozložiteľný odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

9.12.2022

Z dôvodu povinnosti separovať biologicky rozložiteľný odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, obec zabezpečila pre občanov kompostovacie zariadenie. Vyzývame občanov, ktorí si ešte neprevzali kompostér a nepodpísali preberací protokol, aby tak urobili do 16.12.2022. Občanov, ktorí nemajú záujem o kompostér žiadame, aby prišli na obecný úrad podpísať čestné prehlásenie o kompostovaní pomocou vlastného kompostovacieho zásobníka rovnako v termíne do 16.12.2022.

1