ZIsťovanie o využívaní IKT

2.5.2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom EÚ realizuje zisťovanie o využívaní Informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami. Medzi 290-timi obcami, ktoré boli vybraté do tohto prieskumu, bola zahrnutá aj naša obec.

Z tohto dôvodu vybrané domácnosti v našej obci navštívi v období medzi 2.5. - 30.6. zamestanec poverený funkciou opytovateľa. Je povinný preukázať sa osobitným poverením.

Pre detailnejšie informácie si otvorte prílohu.

1