Zmena trhového miesta

25.5.2023

Na podnet viacerých obyvateľov, starosta obce rozhodol o zmene trhového miesta, ktoré sa mení dňom 25.5.2023 a bude na verejnom priestranstve pri potoku v blízkosti rodinného domu p. Pirošku.

1