Rekonštrukcia elektrického vedenia

30.5.2023

VSD, a.s. oznamuje občanom, že na základe dlhodobo plánovanej akcie začne v priebehu tohto týždňa s rekonštrukciou elektrického vedenia, ktorá zahŕňa aj výmenu elektrických stĺpov v celej obci. Rekonštrukcia sa začne v časti od Bočiara okolo základnej školy smerom k obecnému úradu. V súčasnosti prebieha na jednotlivých uliciach vytýčenie inžinierskych sietí. Obecný úrad preto žiada občanov o súčinnosť a pochopenie.

 

 
 
1