Výberové konania do škôl

30.5.2023

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Ždaňa
podrobné kritériá.pdf
 
Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa Materskej školy, Skároš
podrobné kritéria.pdf
 
Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa Základnej školy, Skároš
podrobné kritéria.pdf
 
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Trstenné pri Hornáde
podrobné kritéria.pdf
 
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Geča
podrobné kritéria.pdf
1