Oznámenie o začatí kolaudačného konania pre stavbu

29.11.2018

Dokument na stiahnutie tu: Obec_Sokoľany_-_komunikácie_-oznámenie_kolaudačné_-_So .pdf

1