Poriadok bohoslužieb po 1. Adventnej nedeli.

2.12.2018

1