Novoročný prejav starostu obce Sokoľany.

2.1.2019

1