Poriadok bohoslužieb po 5. Nedeli v cezročnom období.

12.2.2019

1