Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.02. 2019 o 18.00 hod.

15.2.2019

Pozvánka s programom na stiahnutie tu: OcZ - POZVÁNKA 20_2_2019.pdf 

1