Poriadok bohoslužieb po 6. Nedeli v cezročnom období.

18.2.2019

1