Poriadok bohoslužieb po 7. nedeli v cezročnom období.

26.2.2019

1