Oznam o umiestnení kontajnera na ulici Malý bok.

5.3.2019

Obecný úrad oznamuje občanom,
 

 že veľkoobjemový kontajner pre potreby občanov obce je umiestnený na 

ulici "Malý bok" , 

na verejnom priestranstve pri rodinnom dome so súpisným číslom 222.

1