Oznamy obecného úradu.

14.3.2019

Žiadame rodičov, ktorých deti sa v poobedňajších a večerných hodinách zdržiavajú v priestoroch materskej škôlky, aby zabránili takémuto správaniu, aby tak nedochádzalo k znečisteniu detského ihriska a poškodzovaniu obecného majetku. Detské ihrisko v MŠ nie je verejným priestranstvom, je určené pre deti MŠ a prísne kontrolované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Pri opakovaných zisteniach takéhoto správania budú rodičia detí predvolaní komisiou na ochranu verejného poriadku.

 

 

Prevádzka Pizzéria Sokoľany oznamuje občanom, že ponúka novú službu rozvoz obedov od pondelka do piatku s možnosťou stravovať sa priamo v pizérii v čase od 11.00 hod. do 14.00 hod. Cena obedového menu je 3,80 Eúr. Pri stravovaní na prevádzke k obedu grátis nealko alebo káva. Rozvoz jedla v rámci obce je bezplatný.

1