Oznam o umiestnení kontajnera.

19.3.2019

Obecný úrad oznamuje občanom,

 že veľkoobjemový kontajner pre potreby občanov obce je umiestnený na " Jakabovej ulici ", 

na verejnom priestranstve pri rodinnom dome so súpisným číslom 252.

1