Oznam o umiestnení kontajnera pre potreby občanov obce.

11.4.2019

Obecný úrad oznamuje občanom,
 

 že veľkoobjemový kontajner pre potreby občanov obce je umiestnený za 

obecným úradom na verejnom priestranstve. 

1