Zmluva o poskytovaní služieb s Alenou Kozákovou.

Číslo: 1
Rok: 2019
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: Alena Kozáková, Mlynská 13/32, Malá Ida, 04420
IČO: 35573091, DIČ:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 01.01.2019
Dátum uzavretia: 31.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

zmluva-kozakova-na-r.-2019.pdf
1