Dodatok č. 2 o prevádzkovaní kanalizácie.

Číslo: 2
Rok: 2019
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, Poprad, 05801
IČO: 52110478, DIČ: 20120896580
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 10.01.2019
Dátum uzavretia: 04.01.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

dodatok-c.-2-k-zmluve-c.-137_2012.pdf
1