Dodatok č2. k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Číslo: 10
Rok: 2019
Suma: 9603,10 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08
IČO: 35 979 798, DIČ:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 08.03.2019
Dátum uzavretia: 07.03.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

natur-pack-dodatok-c.-2.pdf
1