Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie s FK Tatra Sokoľany.

Číslo: 13
Rok: 2019
Suma: 15000,00 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany 193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Odberateľ: FK Tatra Sokoľany, Sokoľany 194, Sokoľany, 044 57
IČO: 17075297, DIČ: 2021186486
Dátum zverejnenia: 08.04.2019
Dátum uzavretia: 08.04.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

zmluva-fk-tatra.pdf
zmluva-fk-tatra-2.cast.pdf
1