Objednávka Programu hospodárskeho a socialného rozvoja obce Sokoľany.

Číslo: 5
Rok: 2019
Suma: 1000,00 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., Hraničná 2, Košice - Juh, 04017
IČO: 45734747, DIČ: 2023165650
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum vystavenia: 09.04.2019
Dátum zverejnenia: 10.04.2019
Dátum dodania: 09.04.2019
Schvaľujúci: František Beregszászi
Funkcia schvaľujúceho: starosta obce

Prílohy

program-phsr.pdf
1