Poskytnutie finančnej dotácie Domka.

Číslo: 16
Rok: 2019
Suma: 152 za 1.p €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany 193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Odberateľ: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice, Tri Hôrky 17, Košice, 040 11
IČO: 31274901, DIČ: 2021447912
Dátum uzavretia: 07.05.2019
Dátum ukončenia: 31.08.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

domka.pdf
1