Poskytnutie finančnej dotácie pre Kongregáciu sestier dominikánok.

Číslo: 19
Rok: 2019
Suma: 38,00 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany 193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Odberateľ: Kongregácia sestier dominikánok bl Imeldy, Parková 27, Bratislava, 82105
IČO: 00587141, DIČ: 2020752822
Dátum zverejnenia: 15.05.2019
Dátum uzavretia: 10.05.2019
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

zmluva-ksd.pdf
1