Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Číslo: 23
Rok: 2019
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky., Špitálska 4,6,8, Bratislava, 81643
IČO: 00681156, DIČ:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 05.06.2019
Dátum uzavretia: 05.06.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

scan-zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-p
1